Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Ryssland är närmare än man tror...

Nyheter

Om den första fasen i undersökningen av ubåten Som (Mal)

Den 23 september 2016 genomfördes i Östersjön nära Grisslehamn den första fasen i rysk-svenska undersökningar av objektet vilket hade upptäckts av svenska dykare sommaren 2015 och liknar av den ryska ubåten ”Som” som förlist här 1916.
Insatsen utfördes av den svenska Kustbevakningen från dess fartyg KBV031 med hjälp av en fjärrstyrd obemannad undervattensfarkost.
Från den ryska sidan medverkade Sergey Fokin, vd för Ryska geografiska sällskapets centrum för undervattensforskning, Evgeny Taranukha, biträdande enhetschef från Ryska Försvarsministeriets Forskningsinstitut för räddnings- och undervattensteknik samt medarbetare från Rysslands ambassad i Sverige. Från den svenska sidan deltog även företrädare för Utrikesdepartementet.
De av den fjärrstyrda obemannade undervattensfarkosten noterade yttertecknen av objektet pekar på att det i själva verket är just Ryska Kejsarflottans ubåt Som. Man har också dragit slutsatsen att ubåtens skick och dess position på botten i princip möjliggör dess olyckssäkra bärgning.
Fortsatt handlingsplan rörande ubåten kommer att fastslås efter det att den ryska sidan fått från Kustbevakningen en officiell rapport om operationen med utförligt foto- och videomaterial.

Rysslands Ambassadör Victor Tatarintsev intervjuas av SVT

Mer..

Om vikten om att ta hänsyn till samtliga relevanta källor i informationsarbetet

Ännu en gång är vi tyvärr tvungna att konstatera att ärade svenska journalister vid bevakningen av Ryssland enbart inriktar sig på sina egna källor, till på köpet förlegade, vilket utmynnar i en ganska ensidig bild av det skedda. Däremot skulle det säkerligen löna sig att noggrant ta del även av material som presenterar ståndpunkten av den andra parten, till exempel sociala sidor av den närbelägna ryska ambassaden i Stockholm. I alla fall blir inte denna information överflödig, eller – som det sägs – förstörs gröten inte med smör.
Det handlar om artikeln ”Putin ökar trycket även mot Sverige” av Jonas Gummesson i Svenska Dagbladet av den 12 augusti.
Det första. Reportern hänvisar till uttalandet av Sveriges ÖB M.Bydén under Almedalsveckan i somras om ”behovet av ökade kontakter med den ryska militären för att undvika eventuella oavsiktliga incidenter”. Man undrar: varför nämns inte alls därvid ambassadens kommentar som publicerades samma dag? Och där står ju svart på vitt att officiella kontakter mellan våra grannländer, inklusive militära, har frysts ytterst på Sveriges initiativ, och Ryssland har upprepade gånger föreslagit den svenska regeringen att diskutera hur man kan återupprätta dem.
Det andra. Författaren skyller igen på Ryssland när han säger kategoriskt att den ryska inbjudan till överläggningarna i Moskva om säkerhetsläget i Östersjöområdet framfördes vid en briefing på Rysslands försvarsministerium för ackrediterade utländska försvarsattachéer i Moskva men Sveriges försvarsattaché kunde inte lära känna detta eftersom han ”ströks från alla normala aktiviteter” i Ryssland.
Ärade Jonas, som en professionell journalist borde du veta att det inte är sant: i drygt ett år har den svenske försvarsattachén i Moskva inbjudits till alla aktiviteter, bland annat briefingar på det ryska försvarsministeriet. Och det är en annan sak om han, tydligen enligt instruktioner från Stockholm, medvetet inte besöker dem.
Således består hela frågan enbart av att i god tid kolla samtliga källor och uppdatera den befintliga informationen. Det är bara det och inte något mera.

Frånvaro av kontakter med Ryssland beror enbart på Sveriges ovilja att etablera sådana kontakter

På nytt upprepas en gammal historia med den svenske försvarschefen. Både under Almedalsveckan ifjol i egenskap av huvudpilot inom flygvapen och nu som överbefälhavare för hela nationens väpnade styrkor är general Bydén bitter och tröstlös på grund av att den svenska försvarsmakten inte disponerar över ett direkt telefonnummer till en högt uppsatt rysk militär befattningshavare i syfte att diskutera hur man ”snabbt kan klara upp incidenter” i luften över Östersjön.
Det skulle kunna påminnas åt den ärade befordrade svenske generalen om att militära kontakter mellan våra grannländer har frysts på Sveriges initiativ samtidigt som Ryssland har upprepade gånger föreslagit att gemensamt diskutera hur våra piloter skulle bete sig, men man varje gång inte ens underlät att ge oss något klart och begripligt svar.
Ännu en gång, som förra året, upprepar vi: herr general, vänd er till Rysslands ambassad i Sverige där vi kan bistå med att återupprätta kontakter med ryska militärer.
I dagsläget står högt i kurs inte gnällande och klagande, utan beslutsamma och sakliga militära ledare.

Ambassadens kommentar rörande det i massmedier publicerade uttalandet av Hans Brun, forskare på Försvarshögskolan

Det är med förvåning som vi tog del av en kommentar av Hans Brun, forskare på Försvarshögskolan, i samband med söndagsraset av Häglaredsmasten i Sydvästra Sverige (Sveriges Radio, SvD).
Vad Hans Brun hänsynslöst påstår är att den mest sannolika orsaken till incidenten är ett sabotage arrangerat av främmande länder och som huvudsabotören utser han Ryssland.
Det är beklagligt att personen som utger sig vara en seriös oberoende analytiker, i sak utan svårighet råkar ställa sig bakom konspiratoriska teorier med uppenbar antirysk undertext. Vi är övertygade om att varje svensk med sunt förnuft kommer endast att le föreställande sig ryska agenter” som ”förbereder sig till ett krig” genom att skruva av bultar från en TV-mast i en avlägsen svensk trakt.
Denna historia som känns inspirerad av James Bond-filmerna, hör förresten hemma i Sverige där man olyckligtvis etablerat en tradition att regelbundet leta efter ”ett ryskt spår”. Det räcker att erinra sig om händelserna år 1983 när svenska militärer förväxlat ryska ubåtsignaler med ljud från minkar. Eller en annan uppseendeväckande kampanj kring ubåtsjakten 2014, som också blev inget annat än pinsam förvirring.
Vi anser att Hans Brun bör avstå från att tävla med sina militära kollegor i antirysk mytbildning utan leta efter svar på verkliga utmaningar och problem, vilka fordrar i första hand en objektiv bedömning och dialog.

Om de rysk-svenska överläggningarna kring ubåten "Som" ("Mal")

Den 19 april 2016 ägde på Sveriges Utrikesdepartment rum en första omgång av expertöverläggningarna kring undersökningen av den ryska ubåten "Som" ("Mal") som förliste i svenska territorialvatten under första världskriget.
Ryska sidan företräddes vid förhandlingarna av en delegation från Ryska geografiska sällskapet med chefen för Centrum för undervattensforskningar Sergey Fokin i spetsen. Svenska sidan var representerad av Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Kustbevakningen och dykarföretaget "Ocean X Team".
Under diskussionen bekräftade de både parterna en mellanstatlig karaktär av forskningsprojektet kring ubåten "Som" med hänsyn till dess stora humanitära och minnesbetydelse för den ryska staten och den rysk-svenska historien.
I avvaktan på beslut av Stockholms läns styrelse som är bemyndigad att bevilja ensamrätt för bärgning av övergivna undervattensobjekt diskuterades på det preliminära planet frågor rörande objektets undersökning. Bland annat handlar det om ubåtens slutidentifikation, samt bedömning om dess aktuella duglighet för eventuell bärgning och vidare åtgärder.
Som resultat av överläggningarna kom parterna överens om ett trepartsutbyte mellan Ryska geografiska sällskapet, Kustbevakningen och företaget "Ocean X Team" av teknisk information om resultat av ubåtens undersökning under sommaren 2015.
Parterna avtalade att de ska förbereda förslag till en plan för gemensamma arbeten inför nästa överläggningsomgång, som är planerad till senare hälften av maj i år.

Ambassadens kommentar i samband med starten av serien Ockupationen SVT1

Vi har lagt märke till att SVT1 startar idag visningen av den provokativa norska fictionserien ”Okkupert” (Ockupationen).
Redan i augusti 2015 i samband med ”Ockupationens” premiärvisning i Norge beklagade Rysslands ambassad i Oslo och Utrikesministeriet i Moskva över filmens tendensiösa grundtanke att ställa ut Ryssland som angripare.
Förmodligen har filmens upphovsmän glömt bort att Ryssland aldrig haft några erövringsplaner mot Norge. Mer än så var det som bekant just Sovjetunionen som i sin tid hjältemodigt räddat Nordnorge undan de nazityska inkräktarna. Även idag kvarstår Ryssland för samtliga länder i regionen inte som en fiende, utan som en vän och partner.
Vi medger visserligen att författare till konstverk är fria i sitt konstnärliga sökande, men detta får inte verka för etablerande av olika former av skräck och upphetsande till antiryska myter och fördomar.
Vi hoppas att en vetgirig och kräsen svensk tittare som kan historiska realiteter kommer att ge ett adekvat betyg åt försöket att framställa Ryssland som något slags elak och farlig granne.

Ambassaden gratulerar Ingvar Kamprad på 90-årsdagen

INGVAR KAMPRAD
SENIOR ADVISOR & GRUNDARE
IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB

 

30 mars 2016

Ärade herr Kamprad,

Det är en uppriktig glädje för mig att gratulera Er till jubileet.

I Ryssland är Ni välkända som skapare av koncernen Ikea, vilken har blivit en integrerad beståndsdel i Sverigebilden.

Ikeas ankomst till vårt land var ett framsynt beslut av en erfaren entreprenör, som var vis i sin bedömning av de gryende nya affärsutsikterna. Idag är Ryssland Ikeas andra mest dynamiska marknad.

De femton år som Ikea fruktbart jobbat på den ryska marknaden har bekräftat vitaliteten på Er affärsidé – att göra varor tillgängliga för ett stort antal människor, som vill få en bättre vardag hemma.

Er stora insats i utvecklingen av rysk-svenska handelsekonomiska och investeringsförbindelser har utmärkts med Ryska Federationens höga statsbetygelse – Vänskapsorden.

Vi uppskattar högt att de av Er etablerade traditionerna av avvägd och optimistisk syn på framtiden av affärsverksamhet i Ryssland präglar numera Ikeas långsiktiga utvecklingsstrategier syftade till utbredning av affärskedjan med handelscentra och utveckling av möbelproduktion.

Jag ber att få önska Er god hälsa, aldrig sinande energi, gladlynthet och kreativitet, medan för koncernen Ikea – nya framgångar i Ryssland till gagn för våra länders och folks välstånd.

Vi delar helt Ert favoritmotto – ”Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid!”

Ryska Federationens Ambassadör i Sverige                                      Victor Tatarintsev
Foto: Stella Pictures

Elever fick möta diplomat

Den 8 december träffade Ambassadens attaché Natalya Zlatkina Solbergagymnasiets elever i Arvika. Under mötet diskuterades aktuella internationella frågor.
Mer..

 

Årets viktigaste utrikespolitiska händelser


Mer..

 

 

Helgdagar i januari

Ryska Ambassaden kommer att vara stängd för besökare den 1-10 januari 2016 i samband med helgdagar.

 

 

 

 

 

 

 

Mänskliga rättigheter: en gemensam utmaning för ärlig dialog

Mer..

 

 

Arbetslunch för beskickningschefer från BRICS-länder

Den 3 december 2015 stod Rysslands ambassadör Victor Tatarintsev värd för en lunch för ambassadörer från BRICS medlemsländer (Brasilien , Ryssland, Indien, Kina , Sydafrika).
Under mötet diskuterades aktuella frågor för multilateralt samarbete inom ramen för BRICS.

 

Möte mellan representanter för Gränsbevakningen vid Rysslands federala säkerhetstjänst och Sveriges Kustbevakning i Stockholm

Den 1 december ägde rum ett möte mellan Gränsbevakningens biträdande chef - enhetschef för kustbevakningen vid Gränsbevakningen inom Rysslands federala säkerhetstjänst Jurij Aleksejev och överdirektör vid Sveriges Kustbevakning Anders Kjaersgaard.

Rysslands Ambassadör i Sverige Victor Tatarintsev deltog i mötet mellan den utländska diplomatkåren och svenska statsråd

Den 26 november 2015 träffade de i Sverige stationerade utländska ambassadörerna statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson och UD:s kabinettssekreterare Annika Söder.
Under mötet diskuterades aktuella internationella frågor.

Bilden: från M.Wallströms Twitter

Möte med Uppsala Universitetets studenter

Den 25 november 2015 träffade ministeråd vid Rysslands Ambassad i Sverige Vladimir P. Salov och en rad andra ryska diplomater Uppsala Universitetets studenter. Under mötet diskuterades aktuella internationella frågor.

Ambassaden uttrycker sin erkänsla till alla för uppriktiga kondoleanser

Ambassaden uttrycker sin erkänsla till svenska myndigheter, representanter för de i Sverige stationerade diplomatiska beskickningarna, ryska landsmän, samt till alla empatiska invånare i Sverige för uppriktiga kondoleanser och deltagande i dessa sorgedagar över dem som omkom i den ryska flygplanskraschen i Egypten.
Kondoleanser har bland annat inkommit från Sveriges Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges statsminister Stefan Löfven, Riksdagens Talman Urban Ahlin, Utrikesminister Margot Wallström, UD:s kabinettssekreterare Annika Söder.

Bild: UD:s kabinettssekreterare Annika Söder undertecknar en kondoleansbok på Ambassaden.

Kondoleansbok öppnas på Ambassaden i samband med flygplanskraschen i Egypten

Mer..

 

 

Ambassadmottagning för kosmonauter

Den 23 september 2015  ägde en mottagning rum på Rysslands Ambassad i Sverige för ryska deltagare  i  XXVIII Internationella ASE-kongressen (ASE – Association of  Space Explorers). I mottagningen medverkade även några välkända kosmonauter från Bulgarien, Polen, Tjeckien och Ungern.

Rysslands Utrikesministeriums Informations- och pressavdelnings kommentar rörande situationen kring ett hus tillhörande Ryska Federationens Handelsrepresentation i Sverige

Mer...

 

Rysslands Utrikesministeriums Informations- och pressavdelnings kommentar i samband med att en svensk diplomat förklarades av Ryska Federationen persona non grata

den 4 augusti 2015

Rysslands Utrikesministerium bekräftar att häromdagen förklarades en diplomatisk tjänsteman vid Sveriges Ambassad i Moskva persona non grata. Detta steg utgör en svarsåtgärd på svenska myndigheters ovänliga handlingar gentemot en diplomat vid Rysslands Ambassad i Stockholm.

Det är beklagligt att efter att ha förverkligat detta ovänliga steg, håller svenska sidan nu på att resonera om negativ påverkan av det skedda på de rysk-svenska relationerna. Ansvaret för följderna av denna provokation vilar helt och hållet på Stockholm.

Ambassaden kommenterar Sveriges utrikesminister Margot Wallströms artikel i Dagens Nyheter

Det var med intresse som vi tog del av Magrot Wallströms artikel i Dagens Nyheter med anledning av Helsingforsslutaktens 40-årsjubileum – artikeln som är antirysk till innehållet och plakatartad till formen.
Man påpekar rättvist att sedan 1975 ändrades Europas gränser, men bortser från att, när det var till fördel för Väst, förändrades de som resultat av NATO:s direkta militära aggression (till exempel i Jugoslavienfallet 1999). Då teg Stockholm som en mur utan ett försök att fördöma eller en tillstymmelse till kritik.
Vad gäller Krim så förklarades dess självständighet och beslutet att det blev en del av Ryssland mot bakgrund av statskuppen och härjande nationalistiska och nynazistiska krafter i Ukraina, som resultat av att dess befolkning utövade sin rätt till självbestämmande och genomförde en folkomröstning.
Det finns ingen väg tillbaka: Krim är Ryssland och Ryssland är Krim. Det är vad Krimfolket hade önskat och dess viljeyttrande väger mycket mer än samtliga uppmaningar att få tillbaka – kanske med hjälp av en ännu ej uppfunnen tidsmaskin – gårdagen.
Vidare. Påståendet att ”Minsköverenskommelserna syftar till att återupprätta Ukrainas kontroll över de östra delarna av landet” utgör en ganska fri tolkning av nionde stycket i ”Förteckning över åtgärder för att uppfylla Minsköverenskommelserna” av den 12 februari i år där det egentligen står att ”Ukrainas regering skall återupprätta full kontroll över statsgränsen inom hela konfliktzonen, vilket skall inledas dagen efter ett kommunalval och slutföras efter fullständig politisk lösning”.
Att inte omnämna formuleringens andra del är att tillintetgöra själva meningen i Minsköverenskommelserna vars huvudsyfte är att åstadkomma fred i Ukraina – men inte med ”eld och svärd” utan på villkor som är acceptabla för alla dess invånare.
Vi skulle vilja även dra uppmärksamhet till att det inte är första gången som Stockholm förklarar att för att fullständigt genomföra Minsköverenskommelserna skulle Ryssland återlämna Krim till Ukraina (se även Margot Wallströms tal på Utrikespolitiska institutet den 9 juni i år) fastän i de ovannämnda dokumenten berörs detta tema inte alls.
Och sist men inte minst. Tyvärr har det redan blivit en norm för svenska sidan att kritisk syn på agerandet av den nuvarande Kievregimen, som är skyldig till döden av tusentals civila personer i sydöstra delar av sitt land, komplett lyser med sin frånvaro.

Ambassadens kommentar i samband med uttalanden från Försvarsmaktens företrädare i massmedier

Så snart svenska politiker och militärer börjar tala om Ryssland får de av någon orsak varje gång minnesproblem.
Ett färskt exemplet: företrädare för svenska militära myndigheter förklarade öppet häromdagen att försvarsattachéerna vid Sveriges beskickning i Ryssland stoppas från officiella arrangemang och möten.
En sådan inställning på dialog förtjänar naturligtvis beröm. Men i Stockholm har man kanske glömt att det var just Sveriges regering som i april 2014 först beslutade officiellt om att fullständigt frysa kontakter med Ryssland på det militära området. Därför kom alltså vår åtgärd som ett svar på det svenska beslutet: som man sår får man skörda.
Om den svenska sidan verkligen är redo till att återuppta samarbetet, så borde dess högtstående militära representanter inte klaga mitt i Almedalen över att de ”inte kan umgås” med sina ryska motsvarigheter utan göra ett konkret steg mot en direkt dialog. Ryska Ambassadens adress är välkänd – Gjörwellsgatan 31, Stockholm. Vi är beredda att bistå med att återupprätta sådana kontakter, bland annat mellan våra militärer.
Som ett ryskt ordspråk säger: skyll inte på spegeln om trynet är snett.

Ambassadens kommentar i samband med publikationer i svenska massmedier

Vem i själva verket tänder upp ”facklor” av misstänksamhet och hat över fredens Östersjön: Ryssland eller hemsnickrade generaler? Den svenska Försvarsmakten ömsom förklarar jakten efter främmande fantomubåtar i Stockholms skärgård, ömsom med hänvisning till ”stortänkaren av amerikansk politik” blåser upp en myt om den ryska övningen för att erövra semesterön Gotland, ömsom anklagar Rysslands flygstridskrafter för allt fler nya kränkningar, dock först nio månader efter att själva flygningar ägt rum (man måste ha väntat med att denna tidningsanka skulle få tillräckligt stor vikt för att kunna serveras för att föra en bakom ljuset).
Man undrar bara om vilka nya uppseendeväckande rätter av ”det ryska hotet” blir tillagade i det svenska försvarspolitiska köket? Vad hittar man nästa gång för att förblinda med detta hot den svenska samhällsopinionens radar?
Den som är bra på att förvrida, behöver inte kunna strida.

Rysslands Ambassadör Victor Tatarintsev intervjuas av Dagens Nyheter

Den 18 juni 2015 publicerade Dagens Nyheter en intervju med Rysslands Ambassadör i Sverige Victor Tatarintsev.

Foto: Lars Lindqvist
Läs intervjun i Dagens Nyheter

 

Alla nyheter

 
imageimage